อุปกรณ์ลดน้ำสูญเสีย


   อุปกรณ์ลดน้ำสูญเสีย

Pipeline & Cable Locator

 • รุ่น NPL-100-e
 • รุ่น PL-960-e
 • รุ่น PL-2000-e

Water flow presure measurement

 • รุ่น FLN-501
 • รุ่น UFP-20

Water Leak Detection

 • รุ่น E DNR 18
 • รุ่น F-90M-e
 • รุ่น FSB-8D-e
 • รุ่น HG-10AII-e
 • รุ่น LC-2500-e
 • รุ่น LD-7-e
 • รุ่น LISTENING STICK

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.