ท่อ และข้อต่อ พีพี-อาร์ ตรา Wefatherm

ท่อ PPR ตรา Wefatherm | UHM CO., LTD.

   ระบบท่อ PP-R ตรา Wefatherm ซึ่งเป็นระบบท่อประปาสำหรับน้ำดื่มสะอาดที่เชื่อถือได้ สามารถทนแรงดัน มีความหยืดหยุ่นตัว รับแรงกระแทกได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่มีการหยุดชะงัก ไม่เกิดความรำคาญจากเสียงรบกวน ได้รับการพัฒนาและผลิตภายใต้การประกันคุณภาพ ISO 9001 และสอดคล้องกับ ISO 15874 มาตรฐาน 8077/8078 โดย DVGW ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากมาย ผลิตภัณฑ์ท่อ PP-R ตรา Wefatherm เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจหลังการออกแบบ และการติดตั้งระบบน้ำประปา บริษัทมีทีมงานจัดมีการฝึกอบรมให้กับวิศวกรที่ปรึกษา และมีการสาธิตการติดตั้งร่วมกับโครงการพร้อมสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตั้งทั้งใน และนอกสถานที่ด้วย


   คุณสมบัติเฉพาะ

1. อายุการใช้งานของท่อดำเนินการทดสอบภายใต้มาตรฐาน ISO 15874

2. ไม่มีการกัดกร่อนเมื่อผิวสัมผัสกับเหล็ก

3. ไม่มีรส และกลิ่น

4. ไม่เกิดการสะสมของแบคทีเรีย

5. ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว

6. มีข้อต่อที่หลากหลาย

7. ทนต่อสารเคมีได้ดี

8. อัตราการงอตัวของท่อต่ำ เมื่อถูกกดทับ


   มาตรฐาน

ได้รับการพัฒนาและผลิตภายใต้การประกันคุณภาพ ISO 9001 และสอดคล้องกับ ISO 15874 มาตรฐาน DIN 8077/8078 โดย DVGW


   ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ พีพี-อาร์ ตรา Wefatherm

ราคาท่อ PPR ตรา Wefatherm | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR ตรา Wefatherm | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR ตรา Wefatherm | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR ตรา Wefatherm | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.