ท่อ และข้อต่อ พีพี-อาร์ ตรา สลิม

ท่อ PPR | UHM CO., LTD.

   ท่อ PP-R ตรา SLYM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในระบบการจ่ายน้ำ ระบบประปา และสุขาภิบาล ด้วยเป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติทางเคมีรวมถึงกายภาพที่มีความทนทาน และสะอาด ใช้ได้กับทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็นภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน อีกทั้งเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ทำให้ผลิตภัณฑ์ท่อที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล


   ลักษณะการใช้งาน

1. ระบบท่อประปา ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็นสำหรับที่พักอาศัย และสถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน
2. ระบบท่อน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ ด้วยคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบา และไม่เกิดสนิมเหมือนท่อเหล็ก
3. ระบบขนส่งสารเคมีได้หลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรม
4. ระบบท่อสำหรับสระว่ายน้ำ
5. ระบบท่อสำหรับการเกษตรกรรม พืชสวน หรือพืชเรือนกระจก


   คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

อายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ทนต่อแรงดัน

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ทนอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ปราศจากสารเป็นพิษ

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ทนแรงดันได้สูง

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ทนต่อสารเคมี

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ลดเชื้อแบคทีเรีย

คุณสมบัติท่อ PPR | UHM CO., LTD.

ดีต่อสุขภาพ


   ข้อต่อ PP-R มีทั้งหมด 2 ระบบ

ข้อต่อท่อ PPR | UHM CO., LTD.
ข้อต่อท่อ PPR | UHM CO., LTD.

   ข้อต่อ และระบบการต่อท่อ

1. วิธีการต่อท่อระบบเชื่อมสอด Socket Fusion

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามขนาดที่ต้องการ

วิธีติดตั้งท่อ PPR UHM

2. กำหนดความลึกจากการเชื่อมโดยวัดจากบ่าในข่อข้อต่อ

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด (ท่อ ข้อต่อ หัวเชื่อม) ด้วยผ้าสะอาด และแอลกอฮอล์

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

4. ทำการเชื่อมที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส โดยให้ความร้อนทั้งท่อ และข้อต่อพร้อมกันโดยคำนวณตามตารางความร้อน

2. วิธีการต่อท่อระบบ Smart Lock

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการแล้วลบมุมปลายท่อด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

2. วัดระยะความลึกข้อต่อจากเส้นที่กำหนดความลึกที่ตัวข้อต่อและทำเครื่องหมาย

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

3. สวมท่อออกแรงดันจนถึงระยะตามที่วัดไว้

วิธีติดตั้งท่อ PPR | UHM CO., LTD.

4. ในกรณีที่มีการต่อท่อใหม่ หรือมีการต่อผิดจุดสามารถถอดท่อออกได้โดยใช้เครื่องมือถอดท่อ


   มาตรฐาน

ท่อ :

  • DIN 16962 ISO 15874 สำหรับท่อรับแรงดันชั้นคุณภาพ
  • PN 10,PN 20 และ PN 25 Fiber composite ความยาวท่อนละ 4 เมตร

ข้อต่อ :

  • DIN 16962 ISO 15874 สำหรับท่อรับแรงดันชั้นคุณภาพ
  • PN 20 สำหรับข้อต่อระบบ Socket Fusion ISO 14236

   ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีพี-อาร์ ตรา สลิม

ราคาท่อ PPR | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR | UHM CO., LTD.
ราคาท่อ PPR | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

โทร. : 022518300

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.