ท่อ และข้อต่อ พีพี

ท่อ PP | UHM CO., LTD.

     ท่อ PP ตรา PBP เป็นท่อพลาสติกที่ผลิตจากเรซิ่นพอลิโพรพิลีนซึ่งมีคุณสมบัติเด่นทางด้านการทนสารเคมีและทนอุณหภูมิได้สูงถึง 95 °C* โดยท่อ PP ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นท่อในระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำภายในอาคาร ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องครัว ท่อระบายน้ำในห้องปฏิบัติการทางเคมี ท่อระบายน้ำฝนสำหรับอาคารสูงและท่อสำหรับระบายน้ำเสียในงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการออกแบบข้อต่อระบบ Mechanical Joint ที่ใช้งานร่วมกับท่อ PP นั้นได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก ง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคตอีกด้วย

*การใช้งานแบบไม่ต่อเนื่อง


   ลักษณะการใช้งาน

1. งานท่อส่งน้ำในห้อง Lab
2. งานระบายน้ำสารเคมี

3. งานระบายน้ำทั่วไป
4. งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร


   คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.

   ข้อต่อ และระบบการต่อ

การต่อท่อ และข้อต่อระบบ Mechanical Joint

วิธีติดตั้งท่อ PP | UHM CO., LTD.

1. ตัดปลายท่อให้ได้ฉาก จากนั้นนำฝาครอบ(1), แหวนจับ(2), แหวนรอง(3), และแหวนยางกันรั่ว(4) สวมเข้าที่ปลายท่อตามลำดับ ดังภาพ

วิธีติดตั้งท่อ PP | UHM CO., LTD.

2. สวมท่อเข้ากับข้อต่อจนสุดบ่าที่อยู่ภายในของข้อต่อ เลื่อนแหวนยาง, แหวนรอง, แหวนจับ เข้าไปจนชนขอบข้อต่อและขันด้วยมือจนสุดบ่า

วิธีติดตั้งท่อ PP | UHM CO., LTD.

3. ใช้ประแจขันฝาครอบจนสุดเกลียว


   มาตรฐาน

  • BS 4991-1974
  • BS 5254-1976
  • BS 2494-1990
  • BS EN 1451-1:2000

   ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีพี

ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.