ท่อ และข้อต่อ พีพี

ท่อ PP | UHM CO., LTD.

   ท่อ PP ตรา PBP ผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) มีผลทำให้ท่อมีค่าของความคงทนต่อสารเคมี และสภาวะแวดล้อมสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทางเคมีหรือในอาคารทั่วไป  เช่น  โรงพยาบาล ห้องแล็ปในโรงงานอุตสาหกรรม


   ลักษณะการใช้งาน

1. งานท่อส่งน้ำในห้อง Lab
2. งานระบายน้ำสารเคมี

3. งานระบายน้ำทั่วไป
4. งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร


   คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.

ทนสารเคมี

คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.

รับแรงกดหรือแรงกระแทกจากภายนอกได้สูง

คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.

น้ำหนักเบา

คุณสมบัติท่อ PP | UHM CO., LTD.

ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส


   ข้อต่อ และระบบการต่อ

การต่อท่อ และข้อต่อระบบ Mechanical Joint

วิธีติดตั้งท่อ PP | UHM CO., LTD.

1. ตัดปลายท่อให้ได้ฉาก จากนั้นนำฝาแคพ, แหวนจับ, แหวนรอง และแหวนยาง มาประกอบเข้ากับตัวท่อ

วิธีติดตั้งท่อ PP | UHM CO., LTD.

2. สวมท่อเข้ากับข้อต่อ จนสุดบ่าที่อยู่ภายในของข้อต่อ เลื่อนแหวนยาง, แหวนรอง, แหวนจับ เข้าไปจนชนขอบข้อต่อ และขันด้วยมือจนสุด

วิธีติดตั้งท่อ PP | UHM CO., LTD.

3. ใช้ประแจขันฝาแคพ ขันอัดให้แน่น พอตึงมือ


   มาตรฐาน

  • BS 4991

   ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีพี

ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.
ท่อ PP | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

โทร. : 022518300

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.