ท่อ และข้อต่อ พีบี

ท่อ PB | UHM Co.,Ltd

   ท่อพีบี ตรา PBP เป็นท่อน้ำที่ผลิตจากเรซินโพลิบิวทิลีน (PB-1) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 910-2532 (ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม) ซึ่งท่อพีบีมีคุณสมบัติในการอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ ทนการยืดตัว และทนแรงดันได้สูง สามารถใช้เป็นท่อน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 °C  ถึง 48 °C อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ระบบข้อต่อสามารถทนแรงดันได้สูง เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำอุปโภคบริโภค


   ลักษณะการใช้งาน

1. ใช้ในงานประปาเป็นท่อน้ำดื่ม และน้ำใช้
2. งานชลประทาน
3. ใช้เป็นท่อเดินใต้ดิน

4. งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
5. ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม และด้านเคมีภัณฑ์


   คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.
คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

   ข้อต่อ PB มีทั้งหมด 2 ระบบ


ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.

  ข้อต่อ และระบบการต่อท่อ

1. วิธีติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อท่อ PB ระบบสวมล็อค (GRAB LOCK FITTING)

   ใช้กับท่อขนาด 15-50มม.

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการแล้วลบมุมปลายท่อด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

2. คลายเกลียวฝาข้อต่อประมาณ 3-4 เกลียว วัดระยะความลึกกับข้อต่อจากเส้นกำหนดความลึกที่ตัวข้อต่อ และทำเครื่องหมาย

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

3. สวมท่อ และออกแรงดันจนถึงระยะตามที่วัดไว้ (ดันในแนวขนานกับข้อต่อ)

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

4. ขันฝาให้แน่นสุดเกลียวด้วยประแจ และตรวจเช็คความเรียบร้อย


2. วิธีติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อท่อ PB ระบบเชื่อมสอด (SOCKET FUSION)

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

1.ปรับอุณหภูมิแผ่นความร้อน ที่ 250  ํc แล้วรอจนอุณหภูมิถึงที่กำหนด

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

2.ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด (ท่อ ข้อต่อ หัวเชื่อม) ด้วยผ้าสะอาด และแอลกฮอล์ วัดระยะความลึกในการเชื่อมโดยวัดจากบ่าในของข้อต่อ และใช้อุปกรณ์กำหนดความลึกของท่อจับเอาไว้ทุกครั้ง

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

3. ทำการเชื่อมโดยให้ความร้อนท่อ และข้อต่อพร้อมกัน โดยคำนวณเวลาตามตารางการให้ความร้อน

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

4. สวมท่อเข้ากับข้อต่อในแนวขนาน ห้ามหมุนหรือบิด จนสุด ระยะความลึกที่วัดไว้ แล้วรอให้รอยเชื่อมเซตตัวสักครู่ โดยใช้อุปกรณ์จับข้อต่อบีบไว้


   มาตรฐาน

  • ASTM D 3309-36a (2002)
  • ASTM D 2581-09
  • AWWA C 902–88 (W97)
  • ASTM D 2662-96a ID
  • ASTM D 2666-96a Plastic Tubing
  • ASTM D 3000-95a OD based

ISO 9001-2015-01

 


   ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีบี

ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.