ท่อ และข้อต่อ พีบี

ท่อ PB | UHM Co.,Ltd

   ท่อ PB ตรา PBP เป็นท่อน้ำที่ผลิตจากเรซินโพลิบิวทิลีน (Polybutylene Resin) ซึ่งเป็นเรซินที่มีคุณภาพจากยุโรป และอเมริกา เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) ซึ่งทำให้คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆรวมทั้งค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (ESCR – Environmental Stress Cracking Resistance) สูงตามไปด้วย ทำให้ท่อพีบี  PB  เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นท่อน้ำประปาทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ซึ่งท่อสามารถทนอุณหภูมิได้ –40 องศาเซลเซียส จนถึง 48 องศาเซลเซียส 


   ลักษณะการใช้งาน

1. ใช้ในงานประปาเป็นท่อน้ำดื่ม และน้ำใช้
2. งานชลประทาน
3. ใช้เป็นท่อเดินใต้น้ำ

4. งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
5. ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม และด้านเคมีภัณฑ์


   คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

ทนอุณหภูมิได้สุงสุด 48 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

ปราศจากสารเคมี

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

มีความยืดหยุ่นดี

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

คงทนต่อสารเคมี

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

น้ำหนักเบา

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

ทนแรงดันสูง

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

ทนต่อแรงกระแทก

คุณสมบัติท่อ PB | UHM Co., Ltd.

อายุการใช้งานยาวนาน


   ข้อต่อ PB มีทั้งหมด 2 ระบบ


ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.

  ข้อต่อ และระบบการต่อท่อ

1. วิธีติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อท่อ PB ระบบสวมอัด (GRAB LOCK FITTING)

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการแล้วลบมุมปลายท่อด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

2. คลายเกลียวฝาข้อต่อประมาณ 3-4 เกลียววัดระยะความลึกกับข้อต่อจากเส้นกำหนดความลึกที่ตัวข้อต่อ และทำเครื่องหมาย

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

3. สวมท่อ และออกแรงดันจนถึงระยะตามที่วัดไว้ (ดันในแนวขนานกับข้อต่อ)

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

4. ขันฝาให้แน่นสุดเกลียวด้วยประแจ และตรวจเช็คความเรียบร้อย


2. วิธีติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อท่อ PB ระบบเชื่อมสอด (SOCKET FUSION)

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

1. ปรับอุณหภูมิในการเชื่อมท่อ PB ไปที่ 250 °C โดยที่ไฟสีเขียวปรากฏขึ้น แสดงสถานะว่ามีไฟเข้าเครื่อง เมื่ออุณหภูมิถึง 250 °C ไฟสีเขียวจะดับจึงเริ่มการเชื่อมท่อ PB ได้

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

2. ตัดท่อส่วนที่เชื่อมให้ได้ฉาก โดยใช้กรรไกรตัด กรณีที่ท่อขนาด 65-150 มม. ให้ใช้เลื่อยตัดเหล็ก แล้วปาดปลายท่อให้เรียบ ทำความสะอาดท่อ ข้อต่อ และหัวเชื่อม โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือแอลกอฮอล์เช็ด วัดระยะความลึกของแนวที่จะเชื่อม โดยใช้ปลอกวัดระยะ แล้วนำอุปกรณ์จับท่อ (Pipe Clamping Tool) มาล๊อคไว้

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

3. ดันท่อ และข้อต่อเข้าไปในหัวเชื่อมที่มีอุณหภูมิสูงตามที่กำหนดไว้

วิธีติดตั้งท่อ PB | UHM Co.,Ltd

4. ดึงข้อต่อและท่อออกจากหัวเชื่อม แล้วนำมาอัดเข้าหากัน โดยใช้อุปกรณ์จับข้อต่อ (Fitting Clamping Tool) รัดบริเวณที่สวมอัดเข้าด้วยกันไว้


   มาตรฐาน

  • ASTM D 3309-36a (2002)
  • ASTM D 2581-09
  • ASTM D 2662-96a ID
  • ASTM D 2662-96a Plastic Tubing
  • ASTM D 3000-95a OD based
  • AWWA C  902-88 (W97)

logo001logo002logo003


   ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีบี

ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.
ท่อ PB | UHM Co., Ltd.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

โทร. : 022518300

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.