ข่าวสารและกิจกรรม


การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมโรงงาน ปี 2560

คณะเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงงานบริษัท พีบี ไพพ์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด และ บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งการเข้าเยี่ยมโรงงานในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการประปานครหลวงและเป็นการสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ UHM GROUP อีกด้วย

UHM GROUP บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

คุณธนิต โกมลโรจนาภรณ์ ( รองกรรมการผู้จัดการ) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 400,000 บาท ให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผานมา

ปฏิทินความสนุกกับ Customer การประปานครหลวงเข้าชมโรงงาน พีบีไพพ์ และสหมิเตอร์

จัดเต็ม...ความรู้และเทคนิคน่ารู้ จาก ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป…… พลาดไม่ได้กับเกาะติดกระแสอย่างแรง....ด้วยการเพิ่มทักษะความรู้มากมาย บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัดได้พาการประปาการนครหลวงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พีบีไพพ์ และสหมิเตอร์ ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อและมาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะเช่น ท่อ PB PP HDPE Angle Ball Valve Saddle Clamp รวมถึงมาตรวัดน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด มาโดยตลอด