ท่อนีโอเดรน

ท่อนีโอเดรน Neodrain | UHM CO., LTD.

   ท่อนีโอเดรน (NEODRAIN) เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดินที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อกรด-ด่าง หรือสารเคมีต่างๆได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรูปที่เป็นส่วนรับน้ำได้มากเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการอุดตัน


   ลักษณะการใช้งาน

การใช้งาน

1. ใช้ในการระบายน้ำบนผิวดิน
2. ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน
3. ใช้ในการระบายน้ำใต้ผิวดิน

ประเภทของงาน

1. งานสนามบิน
2. งานสนามกีฬา
3. งานถนน
4. งานคันดิน
5. งานจัดสวน
6. งานสนามกอล์ฟ
7. งานบำบัดน้ำเสีย


   คุณลักษณะเฉพาะ

1. ระบายน้ำบนผิวดิน / ใต้ผิวดินได้รวดเร็ว มีพื้นที่ที่เป็นรูรับน้ำถึง 70% ของผิวท่อ มีส่วนทึบที่ระบายน้ำ 30% จึงสามารถระบายน้ำได้มาก และรวดเร็ว
2. โครงสร้างท่อแข็งแรง ท่อนีโอเดรนสามารถรับแรงกดจากภายนอกได้สูง (External High Loading Resistance) เพราะออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียวพันรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง จึงสามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดจากภายนอกได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร โดยท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8%
3. น้ำหนักเบา ท่อนีโอเดรน มีน้ำหนักเบาเมื่อเปรียบเทียบกับท่อชนิดอื่น จึงสามารถขนย้าย และติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว
4 .อายุการใช้งานยาวนาน ท่อนีโอเดรน สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด-ด่าง ได้ดี และทนอุณหภูมิได้ –40ºC ถึง 60ºC
5. ติดตั้งง่าย ท่อนีโอเดรน ติดตั้งง่ายมาก โดยใช้วิธีสวมอัดหรือหมุนเกลียวท่อเข้าไปในข้อต่อ ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย


   ระบบท่อนีโอเดรน

ระบบท่อนีโอเดรน Neodrain | UHM CO., LTD.

   วิธีการต่อท่อนีโอเดรน

วิธีการต่อท่อนีโอเดรน Neodrain | UHM CO., LTD.

1. เตรียมท่อเพื่อสวมอัดหรือหมุนเกลียว

วิธีการต่อท่อนีโอเดรน Neodrain | UHM CO., LTD.

2. นำท่อเข้าไปในข้อต่อ ตัวเกลียวภายในข้อต่อจะล็อคท่อกับข้อต่อไม่ให้หลุดออกจากกัน


   ใบแจ้งราคาท่อนีโอเดรน

ราคาท่อนีโอเดรน Neodrain | UHM CO., LTD.
ราคาท่อนีโอเดรน Neodrain | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.