- เจ้าหน้าที่บัญชี - 2 อัตรา

Responsibilities :

1. จัดทำเอกสารเพื่อการตั้งหนี้
2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
3. ออกใบสั่งซื้อ ตามใบสั่งสินค้าเข้าคลังฯ
4. การเบิกจ่ายวัตถุดิบไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่น งานโครงการ

Qualifications :

1. เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 29 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีประสบการณ์ 2-5 ปี
4. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้
5. ใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

 

สนใจ ติดต่อ 02-6519111 ต่อ 104
หรือส่งรายละเอียดการสมัครงานมาได้ที่ E-mail : Service@uhm.co.th