ท่อ และข้อต่อ เอชดีพีอี

ท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

      ท่อ HDPE ตรา PBP เป็นท่อส่งน้ำพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวด์ สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม (มอก.2559-2554) โดยท่อ HDPE ผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2556 ด้วยคุณสมบัติของท่อ HDPE ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความแข็งแรง สามารถทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี และสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดี น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง จึงได้รับความนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

       ลักษณะของท่อ HDPE ผิวภายในท่อจะมีความเรียบมัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นท่อส่งน้ำประปา หรือท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ท่อ HDPE นั้นถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร เนื่องจากตัวท่อมีความยืดหยุ่นที่ดีและทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีอีกด้วย

   ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ในงานประปา ท่อน้ำดื่ม
  • ใช้ในงานเกษตร สนามกอล์ฟ
  • ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี อาหาร
  • ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟ และสายเคเบิ้ล
  • ใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
คุณสมบัติท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.
คุณสมบัติท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

   คุณสมบัติเฉพาะ

ยืดหยุ่นได้ดี

ท่อ HDPE ตัวท่อมีความยืดหยุ่น จึงทนต่อแรงกระแทกจากภายนอกและรับแรงดันจากของเหลวภายในท่อได้โดยไม่

แตกร้าวและรั่วซึม และยังสามารถม้วนได้อีกด้วย

น้ำหนักเบา

ท่อมีน้ำหนักเบา โดยทั่วไปจะหนักเพียง 1 ใน 5 ของท่อเหล็กอาบสังกะสีเท่านั้น ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและขนส่ง

ค่าความเสียดทานในเส้นท่อน้อย

ท่อ HDPE มีผิวภายในท่อเรียบมันมีความต้านทานการไหลต่ำจึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวก

ปราศจากสารเป็นพิษ

ท่อ HDPE ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเจือปนจึงเหมาะที่จะเป็นท่อส่งน้ำอุปโภคบริโภคและของเหลวที่เป็นอาหารได้

คงทนต่อสารเคมีต่างๆ

ท่อ HDPE สามารถทนทานต่อสารเคมีเพราะเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อ HDPE มีความ

ทนทานต่อกรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีต่างๆ และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

 

   ข้อต่อ HDPE มี 2 แบบ

 

ข้อต่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 

 

ข้อต่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 

   ข้อต่อ และระบบการต่อ

การต่อท่อระบบสวมอัด (Compression) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 20-110 มม.

การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.

 

การต่อท่อแบบเชื่อมชน (Butt Fusion) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 110 มม. ขึ้นไป

การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.

   มาตรฐาน

  • มอก.982-2556

 

ขนาดมิติท่อ HDPE เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 982-2556

   ใบแจ้งราคา ท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ เอชดีพีอี

ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.
ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.
ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.
ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.