ท่อ และข้อต่อ เอชดีพีอี

ท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

   ท่อ hdpe ตรา PBP ผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) ทำให้ผิวมีลักษณะเรียบมัน ทำให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่านได้สะดวก เนื้อท่อมีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ซึ่งท่อ hdpe ตรา PBP ได้ผลิตโดยมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ เครื่องมือที่ทันสมัย สินค้าได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2533 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 รวมถึงผลิตตามมาตรฐานสากล ISO, DIN, ASTM, SFS อีกด้วย

 

   ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้ในงานประปา ท่อน้ำดื่ม
 • ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี อาหาร
 • ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟ หรือ สายเคเบิล
 • ใช้ในงานเกษตรกรรม สวนป่า สวนเกษตร    งานสนามกอล์ฟ
คุณสมบัติท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 

คุณสมบัติท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 

คุณสมบัติท่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 


   คุณสมบัติเฉพาะ

 • ทนแรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวได้ดี จึงทนต่อการกระแทกจากแรงกระแทกภายนอก หรือแรงกระแทกจากของเหลวภายในท่อได้โดยไม่ร้าวหรือแตก
 • น้ำหนักเบาโดยทั่วไปจะหนักเพียง 1 ใน 5 ของท่อเหล็กอาบสังกะสี ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและการติดตั้ง
 • ผิวภายในท่อมีความเรียบมัน มีความต้านทานการไหลต่ำ จึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวกโดยสูญเสียแรงดันน้อย
 • ไม่มีสารเป็นพิษเจือปน เหมาะที่จะใช้เป็นท่อจ่ายน้ำดื่ม และของเหลวที่เป็นอาหารได้
 • ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อกรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีต่างๆ ได้ดี

 

   ข้อต่อ HDPE มี 2 แบบ

 

ข้อต่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 

 

ข้อต่อ PE, HDPE | UHM CO., LTD.

 

   ข้อต่อ และระบบการต่อ

การต่อท่อระบบสวมอัด (Compression) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 16-110 มม.

การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.

 

การต่อท่อแบบเชื่อมชน (Butt Fusion) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 110 มม. ขึ้นไป

การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.
การต่อท่อ hdpe, pe | UHM CO., LTD.

   มาตรฐาน

 • มอก.982-2533
 • DIN 8074 , 8075
 • SFS 4231 ,  4232:E
 • ISO 161/1
 • ASTM D 2737

 

ขนาดมิติท่อ HDPE เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 982-2556

   ใบแจ้งราคา ท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ เอชดีพีอี

ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.
ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.
ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.
ราคา hdpe, pe | UHM CO., LTD.

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

โทร. : 022518300

มือถือ. : 0655296625

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.