ปฏิทินความสนุกกับ Customer	การประปานครหลวงเข้าชมโรงงาน พีบีไพพ์ และสหมิเตอร์

ปฏิทินความสนุกกับ Customer การประปานครหลวงเข้าชมโรงงาน พีบีไพพ์ และสหมิเตอร์

จัดเต็ม…ความรู้และเทคนิคน่ารู้ จาก ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป พลาดไม่ได้กับเกาะติดกระแสอย่างแรง….ด้วยการเพิ่มทักษะความรู้มากมาย บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัดได้พาการประปาการนครหลวงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พีบีไพพ์ และสหมิเตอร์ ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อและมาตรวัดน้ำ

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะเช่น ท่อ PB PP HDPE Angle Ball Valve Saddle Clamp รวมถึงมาตรวัดน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด มาโดยตลอด