AUTOMATIC FLUSH VALVE


  Automatic Flush Valve

     ชุดวาวล์ระบายน้ำอัติโนมัติ ทำงานเป็นอุปกรณ์ เปิด-ปิด  เพื่อระบายน้ำและตะกอนที่สะสมในเส้นท่อออก มีโครงสร้างวาล์วที่ถูกออกแบบมาให้มีการสูญเสียแรงดันจากการไหลน้อยที่สุด และไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ไปขวางทางการไหลของน้ำ จึงทำให้สามารถระบายตะกอนออกมาได้ง่าย และอุปกรณ์ทุกชิ้นง่ายต่อการบำรุงรักฤษาอีกด้วยตลอดจนวัสดุของตัวเรือน สามารถทนต่อสารเคมี และใช้งานได้ในสภาวะทุกอากาศ


 วิธีการติดตั้ง


1. ชุดหาตำแหน่งท่อ และจุดติดตั้ง

2. ติดตั้งชุดวาล์วระบายน้ำอัติโนมัติ

3. ตั้งค่า Timer เพื่อตั้งเวล่ เปิด-ปิด

4. ปรับสภาพหน้างานให้เรียบร้อย

 ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีบีFor More Information Contract Online Service Center

Tel. : 022518300

E-mail : info@uhm.co.th

Hours of operation  :  Monday – Friday From 8.00 am – 17.30 pm