การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมโรงงาน ปี 2560

การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมโรงงาน ปี 2560

คณะเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงงาน        บริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สหมิเตอร์ จำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งการเข้าเยี่ยมโรงงานในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการประปานครหลวง และเป็นการสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ UHM GROUP อีกด้วย