ติดต่อเรา


สำนักงานใหญ่ (สาขาราชดำริ)
อาคาร ฮักส์ ชั้น5 และ ชั้น6 
เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Icon Tell ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
 (UHM Online Services)
        โทร.02-251-8300 
        อีเมล : info@uhm.co.th

 

Icon Tell ติดต่อสมัครงานแผนกทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ

       โทร.02-6519111 ต่อ 100
       อีเมล : service@uhm.co.th
pngguru.com-id-dxwuu (1)Location ยูเอชเอ็ม

สาขาลำลูกกา ฝ่ายขายวิศวกรรมแผนกคลังสินค้า
และสำนักงานจัดส่ง

สาขาลำลูกกา 1/1 หมู่.3 ถ.ลำลูกกา
กม11 ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150
โทร.02-9945970 ถึง 5
pngguru.com-id-dxwuu (1)Location คลังลำลูกกา

ฝ่ายขายการประปา
แผนกขายการประปานครหลวงและบริการประปา
เลขที่ 49/134-5 หมู่บ้านโคราซอน ประชาชื่น
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทุบรี 11120
โทร.02-5751781 ถึง 84
pngguru.com-id-dxwuu (1)Location สาขาบางเขน


บริษัท ยูเอชเอ็มกรุ๊ป จำกัด