บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป รวมทั้งอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยยึดหลัก “นำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องการรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันกับกลุ่มบริษัทฯ

ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้ !

วิศวกรขาย

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานที่ : ประจำสาขาลำลูกกา
เพศ : ชาย , หญิง
จำนวน : 2 อัตรา

หัวหน้าส่วนจัดส่ง

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานที่ : ปทุมธานี (ลำลูกกา)
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน)
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สาธิต

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

ช่างประจำอาคาร

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ม.6, ปวส.
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ เขตปทุมวัน
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เพศ : หญิง
จำนวน : 1 อัตรา