บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

เราเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมระบบประปาที่หลากหลาย และจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำครบวงจร เช่น ท่อ PB PE มาตรวัดน้ำ ปั๊ม มอเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมทั้งให้บริการงานจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคน้ำที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านงานขายและบริการด้านระบบน้ำที่ยาวนานกว่า 60 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงานจากรุ่นสู่รุ่น เราให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักขององค์กร ด้วยคุณภาพและความมุ่งมั่นของบุคลากรคือหัวใจของการก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตของเรา แต่เราจะไม่หยุดพัฒนาและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เราจึงมองหาและพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเรา เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง

ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้ !

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เพศ : หญิง
จำนวน : 1 อัตรา

ช่างบริการเทคนิค

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสาขาลำลูกกา
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

วิศวกรขาย

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ - ราชดำริ / สาขาลำลูกกา
เพศ : ชาย , หญิง
จำนวน : 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ปฏิบัติงานประจำ ราชดำริ
เพศ : ชาย , หญิง
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ :
เพศ : หญิง
จำนวน : 1 อัตรา

ช่างเทคนิค

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสาขาบางเขน
เพศ : ชาย
จำนวน : 2 อัตรา

พนักงานจัดส่ง

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสาขาลำลูกกา
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ - ราชดำริ
เพศ : ชาย , หญิง
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ขาย - เขตการขายต่างจังหวัด

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ - ราชดำริ
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ผึกอบรมและบริการวิชาการ

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ - ราชดำริ
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สาธิตผลิตภัณฑ์

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ - ราชดำริ
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ-จ่าย)

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
เพศ : หญิง
จำนวน : 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
เพศ : ชาย , หญิง
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพฯ

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
เพศ : ชาย
จำนวน : 1 อัตรา
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.30 น.
สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ ( สาขาราชดำริ )
185/3 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า และบริการ (UHM Online Services)
โทร.02-251-8300
E-mail : [email protected]

ติดต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
โทร. 02-6519111 ต่อ 100
E-mail : [email protected]
ติดตามได้ที่
Facebook : uhmgroup
Youtube : uhm group channel
Line@ : @uhmgroup