ชุดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ


  Automatic Flush Valve

     ชุดวาวล์ระบายน้ำอัติโนมัติ ทำงานเป็นอุปกรณ์ เปิด-ปิด  เพื่อระบายน้ำและตะกอนที่สะสมในเส้นท่อออก มีโครงสร้างวาล์วที่ถูกออกแบบมาให้มีการสูญเสียแรงดันจากการไหลน้อยที่สุด และไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ไปขวางทางการไหลของน้ำ จึงทำให้สามารถระบายตะกอนออกมาได้ง่าย และอุปกรณ์ทุกชิ้นง่ายต่อการบำรุงรักฤษาอีกด้วยตลอดจนวัสดุของตัวเรือน สามารถทนต่อสารเคมี และใช้งานได้ในสภาวะทุกอากาศ


 วิธีการติดตั้ง

1. ชุดหาตำแหน่งท่อ และจุดติดตั้ง
2. ติดตั้งชุดวาล์วระบายน้ำอัติโนมัติ
3. ตั้งค่า Timer เพื่อตั้งเวล่ เปิด-ปิด
4. ปรับสภาพหน้างานให้เรียบร้อย
 ใบแจ้งราคาท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อ พีบี


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Online Service Center

โทร : 022518300

อีเมล : info@uhm.co.th

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.