บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป รวมทั้งอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยยึดหลัก “นำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องการรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันกับกลุ่มบริษัทฯ

ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้ !

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เพศ : หญิง
จำนวน : 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ)

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ปฏิบัติงานประจำ ราชดำริ
เพศ : หญิง
จำนวน : 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัฒนาแอปพลิเคชั่น

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สถานที่ : ปฏิบัติงานประจำ ราชดำริ
เพศ : ชาย , หญิง
จำนวน : 1 อัตรา
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.30 น.
สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ ( สาขาราชดำริ )
อาคาร ฮักส์ ชั้น 5 และ ชั้น 6 เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า และบริการ (UHM Online Services)
โทร.02-251-8300
E-mail : [email protected]

ติดต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
โทร. 02-6519111 ต่อ 100
E-mail : [email protected]
ติดตามได้ที่
Facebook : uhmgroup
Youtube : uhm group channel
[email protected] : @uhmgroup