โครงการ “น้องอิ่มท้อง...พี่อิ่มใจ”

โครงการ “น้องอิ่มท้อง...พี่อิ่มใจ”

บริษัท UHM จำกัด ได้จัดโครงการ “น้องอิ่มท้อง…พี่อิ่มใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งต่อความสุขผ่านการร่วมบริจาคของใช้จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ 
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) นนทบุรี ในวัน อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น.-12.00 น.

ภาพบริจาคของ-08 ภาพบริจาคของ-02 ภาพบริจาคของ-05

ภาพบริจาคของ-06 ภาพบริจาคของ-07 ภาพบริจาคของ-04

ภาพบริจาคของ-10 ภาพบริจาคของ-03 ภาพบริจาคของ-09