วิธีดาวน์โหลด


วิธีดาวน์โหลดโมเดลสามมิติ

1. กดสมัครสมาชิก และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย


2. เลือกโมเดลสินค้าที่ต้องการ


3. จากนั้นกดดาวน์โหลดโมเดลสินค้า และนำไปใช้งานในโปรแกรม Sketch up ได้เลย