งานวันประปาวิชาการ PWA : Debut of digital chapter

งานวันประปาวิชาการ PWA : Debut of digital chapter

งานวันประปาวิชาการภายในงานมีการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “PWA : Debut of digital chapter”

บูธความรู้ นวัตกรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ (PWA 4.0) และอีกหลากหลายกิจกรรม ณ กปภ.

สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่

 

08 0709

03 02 01