กิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายท่อพลาสติกและอุปกรณ์ข้อต่อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา PBP, SLYM, Weafatherm และ TAC มากกว่า 40 ปี                                                     

ได้จัดกิจกรรมอบรม และบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับระบบสุขาภิบาล ความเหมาะสมในการใช้งาน ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ทราบนวรรตกรรมใหม่ที่มีการใช้งานระบบสุขาภิบาลและเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาและทางานในอนาคต

05 02 03

04 01