กิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อพลาสติก และอุปกรณ์ข้อต่อ ภายใต้

เครื่องหมายการค้า PBP, SLYM, Weafatherm และ TAC มากกว่า 40 ปี                     

 

       บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป  ได้จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา คณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในวัน

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับ

ระบบสุขภิบาล รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน การบำรุงรักษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานแก่นักศึกษาในอนาคต

01 02 03