กิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อพลาสติก และอุปกรณ์ข้อต่อ ภายใต้

เครื่องหมายการค้า PBP, SLYM, Weafatherm และ TAC มากกว่า 40 ปี                    

     

       บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ปได้จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในวันที่พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00-17.00 น. ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับระบบสุขาภิบาลรวม

ถึงความเหมาะสมในการใช้งาน   เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการเรียนวิชาออกแบบท่อสำหรับระบบอาคารและการทำงานในอนาคต

02 04 05